Ciències de la Naturalesa. 3r Primària. Tema 3. L'aparell locomotor

L'aparell locomotor és el que ens permet moure el nostre cos. Està format per l'esquelet i la musculatura.

En aquest video descobrirem, exactament, en qué consisteix l'aparell locomotor.

Recommendations