Densitat de població. Socials, 5é Primària. Tema 6

La població no es distribueix de forma regular: hi ha llocs més poblats i llocs menys poblats. Això és la densitat de població.

En aquest video descobrirem com calcular la densitat de població en un lloc determinat.

Recommendations