Learn Mandarin Chinese Flashcards Air, Water, and Other Transportation Tools

kidsGoflash Chinese | 08 May, 2017

http://kidsgoflash.com/sim_ch/flashcards/vehicles.html

飞机,船,及其他, 飞机, 直升机, 战斗机,航天器,火箭,热气球,降落伞,缆车,飞船/太空船,船/艇,帆船,轮船,独木舟,皮艇,摩托艇,渡轮,游艇,潜水艇,货船/集装箱船,龙舟,购物车,手推车,输送带,电梯,自动扶手电梯,滑板,溜冰鞋

fēi jī ,chuán ,jí qí tā , fēi jī , zhí shēng jī , zhàn dòu jī ,háng tiān qì ,huǒ jiàn ,rè qì qiú ,jiàng luò sǎn ,lǎn chē ,fēi chuán /tài kōng chuán ,chuán /tǐng ,fān chuán ,lún chuán ,dú mù zhōu ,pí tǐng ,mó tuō tǐng ,dù lún ,yóu tǐng ,qián shuǐ tǐng ,huò chuán /jí zhuāng xiāng chuán ,lóng zhōu ,gòu wù chē ,shǒu tuī chē ,shū sòng dài ,diàn tī ,zì dòng fú shǒu diàn tī ,huá bǎn ,liū bīng xié

Recommendations

Como Hacer un Citillo o Diadema Bouquet de Rosas Parte I

Como Hacer un Citillo o Diadema Bouquet de Rosas Parte I

Hogar y Manualidades | 13 Mar, 2017

Propiedades de la materia. Naturales, 5º Primaria. Tema 1

Propiedades de la materia. Naturales, 5º Primaria. Tema 1

Jesús Chacón Chaparro | 04 Aug, 2017

La Subasta

La Subasta

Monocíclope | 20 Apr, 2017

COMO HACER UNA INVITACIÓN CON FOTOS GRATIS - COMUNIÓN | SCRAPARIZATE

COMO HACER UNA INVITACIÓN CON FOTOS GRATIS - COMUNIÓN | SCRAPARIZATE

Scraparizate | 30 Mar, 2017

Complementos para el pelo para niñas

Complementos para el pelo para niñas

guiainfantil | 21 Feb, 2017

Qué hace nuestra Archimimo 6

Qué hace nuestra Archimimo 6

La Casa Animada | 16 Mar, 2017

As principais qualidades de um baterista - 01

As principais qualidades de um baterista - 01

Eduardo Neto | 07 Feb, 2018

Pashto New Songs 2016 Khalid Kamal ( Audio ) Tappay

Pashto New Songs 2016 Khalid Kamal ( Audio ) Tappay

Pashto Vevo | 24 Mar, 2017

DIY Flores de papel: lilas - paper lilacs

DIY Flores de papel: lilas - paper lilacs

Scraparizate | 30 Mar, 2017