Mandarin Flashcards - Other Foods and Drinks

kidsGoflash Chinese | 08 May, 2017

https://kidsgoflash.com/mandarin/flashcards-food_drink/

https://kidsgoflash.com/mandarin/

Other Foods and Drinks:

其他食物和饮品: 面包 蛋 饭 甜饼干 开水 果汁 牛奶 蛋糕 面条 花生 芝士 乳酪 果酱 花生酱 果冻 牛油 麦片 三明治 热狗 雪糕 腌肉 火腿 煎蛋饼 果仁

qí tā shí wù hé yǐn pǐn miàn bāo dàn fàn tián bǐng gān kāi shuǐ guǒ zhī niú nǎi dàn gāo miàn tiáo huā shēng zhī shì rǔ lào guǒ jiàng huā shēng jiàng guǒ dòng niú yóu mài piàn sān míng zhì rè gǒu xuě gāo yān ròu huǒ tuǐ jiān dàn bǐng guǒ rén

Recommendations

Cubanos se quejan por la falta de alimentos en la isla

Cubanos se quejan por la falta de alimentos en la isla

HispanoPost | 21 Nov, 2017

14 de febrero. Día mundial de las cardiopatías congénitas

14 de febrero. Día mundial de las cardiopatías congénitas

guiainfantil | 21 Feb, 2017

Bater | Conversa com Criança

Bater | Conversa com Criança

Daniella F de Faria | 04 Dec, 2017

Favoritos Febrero 2016 - Demelza Makeup

Favoritos Febrero 2016 - Demelza Makeup

Demelza Kathleen | 29 Mar, 2017

Rosquillas de nata y limón | Javier Romero

Rosquillas de nata y limón | Javier Romero

Javier Romero | 15 Mar, 2017

Rollitos de pechuga | Javier Romero

Rollitos de pechuga | Javier Romero

Javier Romero | 15 Mar, 2017

¿Cuándo acudir al logopeda?

¿Cuándo acudir al logopeda?

guiainfantil | 21 Feb, 2017

Cómo detectar alergias alimentarias en los niños

Cómo detectar alergias alimentarias en los niños

guiainfantil | 21 Feb, 2017

NEW 2018 Toy Haul from Hasbro - Baby Alive Moana Trolls Disney Little Kingdom Belle Frozen FurReal

NEW 2018 Toy Haul from Hasbro - Baby Alive Moana Trolls Disney Little Kingdom Belle Frozen FurReal

Evies Toy House | 26 Mar, 2018